Dům dětí a mládeže Hlučín

15977446_1403607729672459_9033247825000340499_n

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé

Pořádáme sportovní, ekologické, technické a umělecké soutěže, příměstské, zimní a letní tábory

Obecné údaje o organizaci

Název organizace:

                                  Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace                                           

                                           Zřizovatel:                                   Adresa:
                                          Město Hlučín                                Zámecká 6, Hlučín 748 01

                                          Právní forma:                              Telefon: +420 595 041 156
                                         příspěvková organizace                 E-mail: info@ddmhlucin.cz

                                                                          IČO: 75079968

                                                                     Číslo bankovního účtu:
                                                                       35-7110290207/0100

Ředitelka:
Marcela Košáková
reditelka@ddmhlucin.cz

 

Vedoucí oddělení

Bc. Edita Studená

studena@ddmhlucin.cz

Bc. Karolína Chudějová

chudejova@ddmhlucin.cz

Božena Kladivová

kladivova@ddmhlucin.cz

Externí pracovníci

I. oddělení

Marcela Nosiadková
Robert Stuchlý
Tomáš Klečka
Vítězslav Mečár
Tomáš Hurina
Denis Polášek

II. oddělení

Bc. Pavlína Pospěchová
Mgr. Kristýna Pchálková
Bc. Lukáš Chrostek
Ing. Ivo Guňka

III. oddělení

Eva Kupková
Barbora Chlebišová
Mgr. Barbora Kaštovská
Mgr. Petr Vondráček
Ing. Josef Kladiva
Mgr. Kateřina Straubová
Mgr. Eva Hřivňáková

 

OZNÁMENÍ

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA HLUČÍNA:

http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

 

SEKCE:

„MĚSTO HLUČÍN A DSO“

„Organizace ve městě“

„Rozpočty a výhledy rozpočtů PO“

Informace o poruše autistického spektra u dětí
dokumenty ke stažení

Informační leták 

desatero komunikace

klíč pro komunikaci

klíč pro komunikaci (krátká verze)

průkaz osoby

Pověřenec pro GDPR