Podepsanou přihlášku odevzdejte v budově DDM Hlučín,
nebo pošlete naskenovanou s podpisem v PDF příloze na adresu info@ddmhlucin.cz