Přihláška do kroužků 

 

Vnitřní řád DDM 

Všeobecné podmínky táborů a pobytových akcí pořádaných DDM Hlučín 

Informace o poruše autistického spektra u dětí

Informační leták  

desatero komunikace 

klíč pro komunikaci 

klíč pro komunikaci (krátká verze) 

průkaz osoby