Pozastavení činnosti

Vážení, účastníci

popř. zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání,

děkujeme za přízeň, kterou pociťujeme skrz počet přihlášených na naši pravidelnou činnost pro školní rok 2020-2021 v této ne zrovna jednoduché době.

Na základě usnesení vlády ČR a s ním souvisejícího Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, si vás dovolujeme informovat o tom, že od pondělí 5. 10. do 18. 10. 2020 přerušujeme veškerou činnost Domu dětí a mládeže Hlučín.

Opětovné uvedení do provozu bude na základě dalších vládních a krajských pokynů.

Za celý tým DDM Hlučín v úctě

Bc. Zuzana Pustelníková
ředitelka


Obecné informace o organizaci

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

Zámecká 6, Hlučín 74801
+420 595 041 156

info@ddmhlucin.cz


bankovní spojení a ičo

ČÍSLO ÚČTU: 35-7110290207/0100
IČO: 75079968

kontaktujte nás