Dům dětí a mládeže Hlučín

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé

Pořádáme sportovní, ekologické, technické a umělecké soutěže, příměstské, zimní a letní tábory

Údaje o organizaci:
Název: Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace
Adresa:
DDM Hlučín
Zámecká 6
Hlučín
748 01
Telefon: +420 595 041 156
E-mail: info@ddmhlucin.cz
Zřizovatel: Město Hlučín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75079968
Číslo účtu: 35-7110290207/0100
Ředitelka: Marcela Košáková  -  reditelka@ddmhlucin.cz
Vedoucí oddělení:

Informace o poruše autistického spektra u dětí
dokumenty ke stažení