Skip to main content

Rozšíření a modernizace technického vybavení kroužku elektroniky a radiotechniky

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, obdržel v rámci projektu „Rozšíření a modernizace technického vybavení kroužku elektroniky a radiotechniky“, evidenční číslo: MSK 2634/2020 neinvestiční dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši Kč 40.000,-.

Cílem projektu je rozšíření a modernizace technického vybavení kroužku mladých radioamatérů za účelem zvýšení zájmu mládeže o radioamatérskou zájmovou činnost jakožto sportovně technickou oblast, která má v DDM Hlučín své historické kořeny.