Nabídka kroužků bývá pravidelně aktualizována.

Přihlášku do kroužků naleznete zde.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat e-mailem na info@ddmhlucin.cz, osobně odevzdat ve sborovně DDM  nebo vhodit do schránky u vstupu do zahrady.

Kroužky začínají v týdnu od 1. října 2018.

Nabídka kroužků DDM
Nabídka kroužků - školy
Pohybová školička