dům dětí a mládeže - hlučín

kroužky

Seznam zájmových útvarů


pro školní rok 2020 / 2021

* Pokud je v kolonce Příspěvek uvedeno lomítko, kroužek je placen na každé pololetí zvlášť.

Seznam zájmových útvarů na ZŠ


pro školní rok 2020 / 2021

Kroužky začínají v týdnu od 5. října 2020. Výše uvedená nabídka kroužků bývá pravidelně aktualizována.

Přihlášku do kroužků naleznete zde.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat e-mailem na info@ddmhlucin.cz, osobně odevzdat ve sborovně DDM, nebo vhodit do schránky u vstupu do zahrady.


Obecné informace o organizaci

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

Zámecká 6, Hlučín 74801
+420 595 041 156

info@ddmhlucin.cz


bankovní spojení a ičo

ČÍSLO ÚČTU: 35-7110290207/0100
IČO: 75079968

kontaktujte nás