Skip to main content
dům dětí a mládeže - hlučín

kroužky

Seznam zájmových útvarů


pro školní rok 2024 / 2025

Výuka zájmových kroužků začíná v září 2023. Výše uvedená nabídka kroužků bývá pravidelně aktualizována.

Přihlášku do kroužků naleznete zde.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat e-mailem na info@ddmhlucin.cz, osobně odevzdat ve sborovně DDM, nebo vhodit do schránky u vstupu do zahrady.