Podporujeme ICT v praxi DDM

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů střediska volného času, společné vzdělávání účastníků, podpora mimoškolních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči účastníků vzdělávání, spolupráce s veřejností.

 

Název projektu:

Podporujeme ICT v praxi DDM

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012168

Realizace projektu:

01. 08. 2019 - 31. 07. 2021

Realizátor projektu:

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

Celkově plánované výdaje:

466 548,00 Kč


Obecné informace o organizaci

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

Zámecká 6, Hlučín 74801
+420 595 041 156

info@ddmhlucin.cz


bankovní spojení a ičo

ČÍSLO ÚČTU: 35-7110290207/0100
IČO: 75079968

kontaktujte nás