Skip to main content

Nové metody ve vzdělávání DDM Hlučín

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Název projektu:

Nové metody ve vzdělávání DDM Hlučín

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005500

Realizace projektu:

1. 3. 2023 - 31. 12. 2025

Realizátor projektu:

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

Celkově plánované výdaje:

1 260 300, 00 Kč